Nejlevnější poviné ručení

Nejlevnější
poviné ručení

Využijte nejlevnější poviné ručení. Porovnáváme nabídky jednotlivých společností a ponoukáme vám možnost vybrat si tak tou nejlepší pro vás.

Jak probíhá změna pojišťovny

Nejste li spokojeni se službami své nynější pojišťovny a chcete ji změnit, musíte nejdříve ukončit stávající smlouvu. To je však za běžných okolností možné pouze výpovědí ke konci pojistného období. Tato výpověď musí být písemná a je třeba, aby byla doručena alespoň šest týdnů před koncem období, které trvá jeden rok. Pokud nechcete čekat na konec pojistného období, máte následující možnosti:

  • Dohoda obou stran – pokud se s pojistitelem dohodnete na ukončení smlouvy; musí zde být uvedeno datum zániku smlouvy a také způsob vyrovnání vzájemných závazků.
  • Výpověď do 1 měsíce od doručení oznámení o převodu pojistného kmene na jiného pojistitele
  • Změna vlastníka pojištěného vozu
  • Konec fyzické existence vozu, vyřazení z evidence, dočasné vyřazení, krádež
  • Ukončení do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy
  • Písemná výpověď v případě, že pojistitel změnil ceny pojistného a vy s těmito změnami nesouhlasíte